Dokumentacja programu


Wprowadzenie do listy ocenianych i respondentów

Prowadzenie oceny 360 stopni oznacza konieczność zebrania opinii na temat ocenianej osoby zarówno wyrażonej przez nią samą (samoocena, uświadomione obszary) jak i przez przedstawicieli różnych grup w otoczeniu (nieuświadomione obszary).

W związku z tym, z chwilą dodania dowolnej ocenianej osoby do listy automatycznie tworzony jest odpowiedni wpis samooceny na liście respondentów.

Chcąc uzyskać jak najbardziej precyzyjne oceny danej ocenianej w ocenach wieloźródłowych osoby należy kwestionariusz badania udostępnić jak największej grupie respondentów. Zgodnie z naszym doświadczeniem spójny wynik można już uzyskać, gdy co najmniej po 2 przedstawicieli z każdej wybranej grupy dokona oceny. W praktyce staramy się kierować zaproszenie do oceny do minimum 15 osób z otoczenia ocenianej osoby, gdyż część z nich nie udzieli odpowiedzi, część odmówi udzielenia odpowiedzi w ramach oceny danego zachowania i średnio każde z zachowań zostanie ocenione około 10 razy. To już zwykle wystarcza do przygotowania wewnętrznie spójnej i adekwatnej do celów projektu badawczego informacji zwrotnej (feedback) 360.

Ogromną zaletą prezentowanego programu do ocen 360 jest fakt, iż w celu podniesienia poziomu anonimowości oceny i utrudnienia dostępu do danych przez niepowołane osoby pola: imię, nazwisko, email nie muszą być wypełnione lub mogą zostać wypełnione przez nazwy zastępcze znane tylko osobie ocenianej i użytkownikowi programu. Przykładowo, wprowadzenie zamiast nazwiska osoby ocenianej jej numeru z ewidencji zatrudnionych w organizacji całkowicie wykluczy możliwość jej identyfikacji przez przypadkowe osoby.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku respondentów oceny 360. Nie trzeba wprowadzać ich imion i nazwisk. Wystarczy, że zostanie wygenerowany kod dostępu z przypisaną relacją, by wyniki z ankiet feedback 360 mogły być użyte podczas analizy danych w trakcie tworzenia raportów i udzielania informacji zwrotnej oceny 360. Inaczej mówiąc, z puntku widzenia metodologii oceny 360 stopni nie ma znaczenia czy dana osoba nazywa się Jan Kowalski czy Agent 007, bo najważniejsza jest relacja, która łączy daną osobę z osobą ocenianą identyfikowana przez generowany przez program kod dostępu do ankiety.

Lista respondentów dla danego ocenianego pojawia się po kliknięciu na jego nazwisko w obszarze tabeli osób ocenianych.