Dokumentacja programu


Usuń z listy respondenta

Użytkownik programu do badań 360 ma prawo usunąć w dowolnej chwili wybranego respondenta oceny 360 zarówno przykładowego jak i wprowadzonego do bazy narzędzia badawczego 360 własnoręcznie. Następuje to poprzez wybrani przycisku Usuń i potwierdzenie woli w wyskakujacym oknie potwierdzenia.

Należy zwrócić uwagę, iż z chwilą usunięcia danego respondenta badania kompetencji menedżerskich usunięta zostanie również ankieta oceny, jeżeli została wcześniej przez niego wypełniona. Może to prowadzić do utraty wybranych danych z ankiet oceny 360 i tym samym uzyskania niepełnych informacji w raporcie feedback 360.