Dokumentacja programu


Usuń osobę z listy ocenianych

Użytkownik programu ocen 360 ma prawo do usunięcia zarówno dodanych przez siebie jak i umieszczonych przez program w sposób automatyczny ocenianych osób w ankietach badania 360 stopni. Naciśnięcie przycisku Usuń spowoduje usunięcie wybranej osoby z listy, przy czym fakt ten musi być dodatkowo potwierdzony.

Uwaga. Żaden respondent oceny 360 nie może pozostawać na liście będąc nieprzypisanym do ocenianej w badaniu 360 osoby. W związku z powyższym, z chwilą usunięcia osoby ocenianej w formularzu oceny 360 automatycznie usuwani są wszyscy respondenci oceniający go! Podobnie, usunięcie ocenianej osoby, skutkuje usunięciem wszystkich danych z ankiet oceny i uniemożliwia przedstawienie raportu po ocenie 360. Zatem, usunięcie ocenianej osoby to bardzo niebezpieczna operacja, która może skutkować utratą ważnych danych zgromadzonych z pomocą formularzy badawczych.

Przywrócenie usuniętego rekordu nie jest możliwe. Dane tracone są bezpowrotnie.