Dokumentacja programu


Edycja ustawień respondenta oceny 360

Rekordy danych związane z listą respondentów feedback 360 są często modyfikowane w trakcie przygotowania oceny 360. Częstym zjawiskiem są błędnie podane przez zainteresowane osoby adresy e-mail używane w automatycznej komunikacji z respondentami i stąd potrzeba modyfikacji wprowadzonych danych.

Chcąc zmienić ustawienia respondenta należy wybrać guzik Edycja, następnie wprowadzić zmiany w polach takich jak:

Imię
Program ogranicza długość imienia w ankiecie 360 do 60 znaków. Ponieważ pole to nie musi zawierać prawdziewego imienia, więc jego długość winna być dłuższa niż w przypadku długości większości imion osób rzeczywistych. Pole to może pozostać niewypełnione.
Nazwisko
Program ogranicza długość nazwiska ankiecie i raportach oceny 360 do 60 znaków. Ponieważ pole to nie musi zawierać prawdziewego nazwiska, więc jego długość winna być dłuższa niż w przypadku długości większości nazwisk osób rzeczywistych. Pole to może pozostać niewypełnione.
Email
Jeżeli użytkownik zakłada komunikację mailową z ocenianymi oraz respondentami oceny 360 może wypełnić to pole. Dzięki temu możliwym będzie skorzystanie z procesów automatyzacji komunikacji z respondentami i ocenianymi oferowanymi przez ten program.
Relacja służbowa
Rozwijalna lista zawiera listę relacji służbowych, które zostały dodane w oknie Lista relacji.
Uwagi
Pole to pozwala na wprowadzenie dowolnego opisu o długości do 1000 znaków. Zawartość tego pola nie jest wyświetlana nigdzie poza oknem konfiguracyjnym, więc może zawierać informacje przeznaczone wyłącznie dla użytkowników czyli tym samym administratorów oceny 360 stopni.

Zachowanie zmian następuje po akceptacji wprowadzonych danych guzikiem Aktualizuj, zaś przerwanie wprowadzonych zmian w liście respondentów badania 360 następuje po wybraniu guzika Anuluj.

Należy podkreślić, iż z punktu widzenia metodologii oceny 360 stopni nie jest konieczne wprowadzenie prawdziwych danych osobowych respondentów. Wystarczy, by prawidłowo została wybrana relacja z ocenianą osobą i kod dostępu został przekazany zgodnie z tą relacją, by otrzymać poprawny wynik oceny.