Dokumentacja programu


Zmień ustawienia ocenianej osoby

Edycja ocenianej osoby w badaniu 360 pozwala na wprowadzenie zmian w opisie charakteryzującym ocenianą osobę. W większości badań 360 stopni wprowadzenie zmian nie jest konieczne, choć jest jeden przypadek warty rozważenia przez użytkownika. Załóżmy, iż chce on uzyskać wysoki poziom anonimowości oceny. W takim przypadku zamiast prawdziwych danych personalnych wprowadza indywidualne identyfikatory, a tuż przed wydrukiem raportu oceny 360 wprowadza na krótki czas prawdziwe dane. Dzięki temu raporty feedback 360 są prawidłowo opisane na stronie tytułowej, a anonimowość oceny respondentów  jest zachowana.

Edycja danych osoby ocenianej następuje po wybraniu przycisku Edytuj. Modyfikacji podlegają:

Imię
Program ogranicza długość imienia w formularzu oceny 360 do 60 znaków. Ponieważ pole to nie musi zawierać prawdziewego imienia, więc jego długość winna być dłuższa niż w przypadku długości większości imion osób rzeczywistych. Pole to może pozostać niewypełnione.
Nazwisko
Program ogranicza długość nazwiska do 60 znaków. Ponieważ pole to nie musi zawierać prawdziewego nazwiska, więc jego długość winna być dłuższa niż w przypadku długości większości nazwisk osób rzeczywistych. Pole to może pozostać niewypełnione.
Email
Jeżeli użytkownik zakłada komunikację mailową z ocenianymi oraz respondentami może wypełnić to pole. Dzięki temu możliwym będzie skorzystanie z procesów automatyzacji komunikacji z respondentami i ocenianymi oferowanymi przez ten program.
Uwagi
Pole to pozwala na wprowadzenie dowolnego opisu o długości do 1000 znaków. Zawartość tego pola nie jest wyświetlana nigdzie poza oknem konfiguracyjnym, więc może zawierać informacje przeznaczone wyłącznie dla użytkowników czyli tym samym administratorów oceny 360 stopni.

Po wybraniu przycisku Aktualizuj wprowadzone zmiany zostają zachowane, zaś Anuluj nie pozwoli ich zapamiętać.