Dokumentacja programu


Dodaj respondenta oceny 360 stopni

Dodanie respondenta oceny 360 stopni następuje po wybraniu odnośnika Dodaj respondenta. Respondenci ci mają prawo uzupełnić kwestionariusze oceny 360 stopni podając swój automatycznie generowany przez program kod dostępu do ankiety.

Po wybraniu w/w guzika pojawia się na ekranie okno zawierające pola:

Imię
Program ogranicza długość imienia do 60 znaków. Ponieważ pole to nie musi zawierać prawdziewego imienia, więc jego długość winna być dłuższa niż w przypadku długości większości imion osób rzeczywistych. Pole to może pozostać niewypełnione.
Nazwisko
Program ogranicza długość nazwiska do 60 znaków. Ponieważ pole to nie musi zawierać prawdziewego nazwiska, więc jego długość winna być dłuższa niż w przypadku długości większości nazwisk osób rzeczywistych. Pole to może pozostać niewypełnione.
Email
Jeżeli użytkownik zakłada komunikację mailową z ocenianymi oraz respondentami oceny 360 może wypełnić to pole. Dzięki temu możliwym będzie skorzystanie z procesów automatyzacji komunikacji z respondentami i ocenianymi oferowanymi przez ten program.
Relacja służbowa
Rozwijalna lista zawiera listę relacji służbowych, które zostały dodane w oknie Lista relacji.
Uwagi
Pole to pozwala na wprowadzenie dowolnego opisu o długości do 1000 znaków. Zawartość tego pola nie jest wyświetlana nigdzie poza oknem konfiguracyjnym, więc może zawierać informacje przeznaczone wyłącznie dla użytkowników czyli tym samym administratorów oceny 360 stopni.

Z chwilą utworzenia nowej osoby ocenianej na liście respondentów oceny 360 tworzony jest nowy respondent z przypisaną relacją samoocena. Należy zauważyć, iż kod dostępu samooceny wykorzystywany jest również przy podglądzie raportu po ocenie 360 stopni. Kod ten program tworzy automatycznie badając przy tym czy nie został on już przypisany innemu respondentowi.

Wybranie przycisku Wstaw powoduje zapamiętanie danych, a wybór Anuluj przerywa operację dodawania ocenianej osoby w badaniu 360.