Dokumentacja programu


Dodaj ocenianą w badaniu 360 osobę

Dodanie osoby ocenianej w badaniu 360 następuje po wybraniu odnośnika Dodaj ocenianego.

Po wybraniu w/w guzika pojawia się na ekranie okno zawierające pola:

Imię
Program ogranicza długość imienia ocenianego do 60 znaków. Ponieważ pole to nie musi zawierać prawdziewego imienia, więc jego długość winna być dłuższa niż w przypadku długości większości imion osób rzeczywistych. Pole to może pozostać niewypełnione.
Nazwisko
Program ogranicza długość nazwiska do 60 znaków. Ponieważ pole to nie musi zawierać prawdziewego nazwiska, więc jego długość winna być dłuższa niż w przypadku długości większości nazwisk osób rzeczywistych. Pole to może pozostać niewypełnione.
Email
Jeżeli użytkownik zakłada komunikację mailową z ocenianymi oraz respondentami może wypełnić to pole. Dzięki temu możliwym będzie skorzystanie z procesów automatyzacji komunikacji z respondentami i ocenianymi oferowanymi przez ten program.
Uwagi
Pole to pozwala na wprowadzenie dowolnego opisu o długości do 1000 znaków. Zawartość tego pola nie jest wyświetlana nigdzie poza oknem konfiguracyjnym, więc może zawierać informacje przeznaczone wyłącznie dla użytkowników czyli tym samym administratorów oceny 360 stopni.

Wybranie przycisku Wstaw powoduje zapamiętanie danych, a wybór Anuluj przerywa operację dodawania ocenianej osoby do listy ocenianych w kwestionariuszach badania 360.