Dokumentacja programu


Usuń zachowanie w ramach kompetencji

Użytkownik ma prawo usunięcia dowolnego z ocenianych zachowań dodanego automatycznie przez program lub też wpisanego przez użytkownika. W tym celu należy wybrać guzik Usuń, a następnie potwierdzić chęć usunięcia danego zachowania oceny 360 z listy lub też przerwać proces ten proces.

Program nie zachowuje usuniętych zachowań (opisów behawioralnych) i nie pozwala na ich przywrócenie.

Usunięcie zachowania nie wpływa na treść kompetencji menedżerskiej, do której ono było przypisane.

Zachowania należące do danej kompetencji są automatycznie usuwane z chwilą usunięcia kompetencji.

Należy unikać usuwania zachowań w trakcie zbierania opinii w ankietach oceny 360 stopni, gdyż wyniki w raporcie nie będą miarodajne.