Dokumentacja programu


Usuń kompetencję menedżerską

Program pozwala na usunięcie zarówno wprowadzonych automatycznie przykładowych kompetencji pracowniczych jak i tych dodanych przeż użytkownika. Chcąc usunąć daną kompetencję należy nacisnąć na guzik Usuń a następnie potwierdzić gotowość usunięcia danej pozycji z listy kompetencji menedżerskich.

Usuniętych kompetencji i związanych z nimi ocenianych zachowań nie można odtworzyć.

Uwaga. Program domyślnie wiąże zachowania z konkretnymi kompetencjami i nie pozwala na to, by istniały oceniane zachowania (opisy bahawioralne) nie przypisane do kompetencji. Z chwilią usunięcia kompetencji pracowniczej usunięte zostają automatycznie również wszystkie przypisane do niej zachowania!

Program zakłada, iż w czasie trwania oceny (ankiety badawcze  udostępnione respondentom) nie będą usuwane kompetencje z listy. W przypadku ich usunięcia zawartość raportu po ocenie 360 stopni  nie jest przewidywalna i wyniki nie powinny być interpretowane jako rekomendacje rozwojowe po badaniu 360 stopni.