Dokumentacja programu


Edycja zachowań w ramach kompetencji

Wprowadzenie zmian w treści poszczególnych zachowań pracownika (opisów behawioralnych) możliwe jest po naciśnięciu przycisku Edycja. W wyniku naciśnięcia pojawia się na ekranie obraz zgodny z powyżyszym. Dostępne pola pozwalają na wprowadzenie zmian i poprawek w ocenianych zachowaniach zgodnie z potrzebami użytkownika.

Uwaga: należy zauważyć, iż wprowadzenie zmian w polu Pozycja może prowadzić do niespodziewanego zachowania programu. Podczas wyświetlania ocenianych zachowań pracownika w ankiecie badawczej będzie on próbował sortować zachowania w porządku rosnącym i jeśli wystąpią braki w numeracji lub numery będą się powtarząć kolejność nie będzie zgodna z oczekiwaniami użytkownika. Przed udostępnieniem ankiety sprawdź, czy rzeczywiście oceniane zachowania pracownika wyświetlają się w odpowiedniej kolejności (jeżeli wyłączone jest pole losowego wyświetlania).

Pozycja
Program zakłada, iż wyświetlane w ankiecie oceny 360 stopni zachowania mogą pojawiać się w wybranej przez użytkownika kolejności. W takim przypadku należy nadać numery pozycji poczeczgólnym zachowaniom. Numeracja nie musi przyrastać o jeden. Program w chwili wyświetlenia zachowania w ankiecie  dokona sortowania w porządku rosnącym numeracje, więc ważnym jest to, by pozycje nie powtarzały się i mogą przyjmować dowolne wartości większe od zera.
Nazwa zachowania
Pole pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu o długości do 255 zawierającego opis behawioralny. Warto zauważyć, iż w przypadku gdy ankieta będzie udostępniana obcokrajowcom można tu włączyć tekst zarówno w języku polskim jak i obcym, co ułatwi zrozumienie treści zachowania.
Rekomendacja
Program zakłada, iż raport zawierać będzie rekomendacje rozwojowe, które zostaną dołączone zostaną w sposób automatyczny. Twórcy programu założyli, iż rekomendacje zawierać będą 5 zachowań, które zostały ocenione przez respondentów najniżej, a więc wymagają wprowadzenia planu rozwoju pracownika. Jeżeli użytkownik doda rekomendacje rozwojowe do zachowania, to będą one pojawiać się w raportach po ocenie 360 stopni. W odróżnieniu od zachowań tekst rekomendacji może być formatowany, co ułatwia ekspozycję szczególnie ważnych komentarzy.
Uwagi
Pole to pozwala na wprowadzenie dowolnego opisu o długości do 1000 znaków. Zawartość tego pola nie jest wyświetlana nigdzie poza oknem konfiguracyjnym, więc może zawierać informacje przeznaczone wyłącznie dla użytkowników czyli tym samym administratorów oceny 360 stopni.
Po wprowadzeniu zmian należy nacisnać guzik Aktualizuj, by zachować zmian lub Anuluj, by wrócić do poprzedniej treści ocenianego zachowania.