Dokumentacja programu


Edycja kompetencji menedżerskiej

Edytuj kompetencję menedżerską

Chcąc dokonać edycji istniejącej kompetencji menedżerskiej  należy nacisnąć na guzik: Edycja. Spowoduje to pojawienie się okna jak na obrazku powyżej zawierającego dwa pola edycyjne:

Nazwa kompetencji
Nazwa ocenianej w ankiecie 360 kompetencji pracownika może składać się z 255 znaków przy czym ze względu na czytelność raportu po badaniu 360 warto ograniczyć tę nazwę do kilkunastu znaków. Po zaakaceptowaniu nazwy wskazane jest dokonać pogdglądu raportu po ocenie 360 i zwrócić uwagę na czytelność wybranej nazwy zarówno w wersji online jak i na wydruku.
Uwagi
Pole to pozwala na wprowadzenie dowolnego opisu o długości do 1000 znaków. Zawartość tego pola nie jest wyświetlana nigdzie poza oknem konfiguracyjnym, więc może zawierać informacje przeznaczone wyłącznie dla użytkowników czyli tym samym administratorów oceny 360 stopni.

Po wprowadzeniu zmian użytkownik może zachować je w bazie danych naciskająć przycisk Aktualizuj lub zrezygnować z wprowadzonych zmian naciskając guzik Anuluj.

Wprowadzone zmiany pojawią się po automatycznym odświeżeniu zawartości tabeli przez program oceny 360.