Dokumentacja programu


Dodaj zachowanie w ramach kompetencji

Dostęp do listy zachowań (opisów behavioralnych) przypisanych do danej kompetencji pracowniczej możliwy jest po kliknięciu na nazwie wybranej kompetencji. W takim przypadku rozwijana jest lista ocenianych zachowań (jeżeli istnieją przypisane oceniane zachowania) i możliwym jest modyfikowanie ich listy.

Dodanie nowego zachowania następuje po wybraniu odnośnika Dodaj zachowanie. W wyniku tego pojawia się na ekranie okno konfiguracyjne, przy czym poszczególne pola oznaczają:

Pozycja
Program zakłada, iż wyświetlane w ankiecie oceny 360 stopni zachowania mogą pojawiać się w wybranej przez użytkownika kolejności. W takim przypadku należy nadać numery pozycji poczeczgólnym zachowaniom. Numeracja nie musi przyrastać o jeden. Program w chwili wyświetlenia zachowania w ankiecie dokona sortowania w porządku rosnącym numeracje, więc ważnym jest to, by pozycje nie powtarzały się i mogą przyjmować dowolne wartości większe od zera.
Nazwa zachowania
Pole pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu o długości do 255 zawierającego opis behawioralny. Warto zauważyć, iż w przypadku gdy ankieta badania 360 będzie udostępniana obcokrajowcom można tu włączyć tekst zarówno w języku polskim jak i obcym, co ułatwi zrozumienie treści zachowania.
Rekomendacja
Program zakłada, iż raport zawierać będzie rekomendacje rozwojowe, które zostaną dołączone zostaną w sposób automatyczny. Twórcy programu założyli, iż rekomendacje zawierać będą 5 zachowań, które zostały ocenione przez respondentów najniżej, a więc wymagają wprowadzenia planu rozwoju pracownika. Jeżeli użytkownik doda rekomendacje rozwojowe do zachowania, to będą one pojawiać się w raportach po ocenie 360 stopni. W odróżnieniu od zachowań tekst rekomendacji może być formatowany, co ułatwia ekspozycję szczególnie ważnych komentarzy.
Uwagi
Pole to pozwala na wprowadzenie dowolnego opisu o długości do 1000 znaków. Jego zawartość nie jest wyświetlana nigdzie poza oknem konfiguracyjnym, więc może zawierać informacje przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, czyli tym samym administratorów oceny 360 stopni.