Dokumentacja programu


Dodaj kompetencję menedżerską

Chcąc dodać nową ocenianą kompetencję  do listy kompetencji pracownika należy nacisnąć na odnośnik: Dodaj kompetencję. W wyniku tego pojawi się na ekranie okno w postaci jak wyżej, które pozwala na wprowadzenie:

Nazwa kompetencji
Nazwa ocenianej kompetencji menedżerskiej może składać się z 255 znaków, przy czym ze względu na czytelność raportu oceny 360 warto ograniczyć tę nazwę do kilkunastu liter.
Uwagi
Pole to pozwala na wprowadzenie dowolnego opisu o długości do 1000 znaków. Jego zawartość nie jest wyświetlana nigdzie poza oknem konfiguracyjnym, więc może zawierać informacje przeznaczone wyłącznie dla osób zarządzających projektem oceny 360 stopni.

Program ogranicza maksymalną liczbę kompetencji pracowników do 10. W trakcie trwania oceny w ankiecie oceny 360 stopni  pojawiają się wszystkie umieszczone na liście kompetencje pracownicze.