Ankieta badania

Słownik

Poznaj wykorzystywane dalej pojęcia

Kod dostępu

Kod dostępu do ankiety tworzony jest z losowych liter oraz cyfr. W większości przypadków respondent otrzymuje go od administratora badania w skierowanym do siebie email. Kod dostępu powiązany jest z oceną konkretnej osoby związanej konkretną relacją z respondentem. Kod dostępu samooceny może być użyty do przeglądu raportu po ocenie.

Zaloguj

Logowanie do programu w zasadzie dotyczy wyłącznie administratorów danego projektu badawczego i pozwala im wprowadzać zmiany w różnych ustawieniach. Respondent nie musi mieć konta i nie musi logować się do systemu informatycznego. W tym wypadku wystarcza kod dostępu.

Skala ocen

W większości ocen 360 stopni stosujemy pięciostopniową skalę oceny przy czym, zwykle jedna gwiazdka oznacza brak występowania danego zachowania u ocenianej osoby, a maksimum liczby gwiazdek oznacza, iż ona zawsze zachowauje się zgodnie z opisem. W niektórych badaniach skala ta może być szersza lub węższa.

Oceny

Ocena badanego polega na wyborze odpowiedniej liczby gwiazdek zgodnie z opisem skali. Należy pamiętać, iz fakt dopiero z chwilą naciśnięcia guzika zapisu wybrane odpowiedzi zostaną zachowane w systemie oceny 360 stopni.

Ocena jakościowa

Bardzo ważnym wskaźnikiem zachowań ocenianej osoby są oceny jakościowe czyli osobiste uwagi pozostawione przez respondenta pod ankietą ilościową. Narzędzie badawcze nie wprowadza żadnych korekt w treści ocen jakościowych i w niezmienionej postaci załącza ich listę do raportu po ocenie.

Zapis ankiety

Do chwili naciśnięcia na guzik zapisu wszystkie wprowadzone zmiany istnieją wyłącznie w pamięci przeglądarki internetowej. Jeżeli respondent rezygnuje z oceny żadne wprowadzone zmiany nie zostają zachowane. Dopiero naciśnięcie guzika zapisu wprowadza trwałe zmiany w bazie danych ankiet.


Kod dostępu

Uwaga: Jeżeli chcesz obejrzeć formularz ankiety 360 w wersji demonstracyjnej (przykładowa ankieta badawcza), która nie pozwala na zapis wyników to wprowadź kod dostępu: ABCD1234.